Virš 1800 hibridinio mokymo priemonių jau keliauja į Lietuvos mokyklas


Šiuo laikotarpiu hibridinis mokymasis vis dar kelia iššūkių Lietuvos ugdymo įstaigoms. Dalis jų stokoja tinkamų priemonių vesti nuotolines pamokas. Itin svarbu visas mokyklas aprūpinti technologijomis, įgalinančiomis patogiai ir lengvai organizuoti nuotolinį ugdymą, kai dėl izoliacijos ar ligos dalis klasės vaikų negali atvykti į mokyklą.

Rugsėjo 15 dieną „Nacionalinės švietimo agentūra” pasirašė beveik 2 mln. eurų vertės sutartį su UAB „Biznio mašinų kompanija“. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įsigijo 1811 mobilių vaizdo įrašymo priemonių rinkinių, kurie jau pasiekė Lietuvos savivaldybes. Kiekvienos savivaldybės mokyklų atstovams organizuojami mokymai, kurių metu demonstruojamas pilnas sistemos funkcionalumas. Mokymuose dalyvavo jau virš 800 pedagogų, o iš viso planuojama apmokyti apie 3500.

Šios partnerystės dėka Lietuvos mokyklos bei darželiai turės galimybę vesti nuotolines pamokas laisviau bei inovatyviau. Mobilus robotas „Swivl“ yra tikras mokytojo palydovas klasėje, neatitraukiantis dėmesio ir automatiškai fiksuojantis mokytojo judėjimo trajektoriją klasėje, tuo pačiu filmuodamas pamokos eigą mokymosi aplinkoje.

„Šie nauji įrenginiai užtikrins aukštos raiškos filmavimo kokybę, galimybę kilnoti kameras į bet kurią klasės dalį bei objekto automatinio sekimo funkcijas 360 laipsnių kampu. Tai leis pilnavertiškai nuotolyje besimokantiems mokiniams įsitraukti į visus pamokos aspektus, o mokytojams sklandžiai vykdyti savo pamokos planą“, – sakė „Nacionalinės švietimo agentūros“ direktorė R. Krasauskienė.

Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus, kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis dėl izoliacijos ar ligos.

 

Susipažinkite plačiau NŠA puspalyje -> ČIA


Cookie Settings