Vaikų įtraukties priemonės: 2 jau paruoštos nemokamam naudojimui, dar 5 pakeliui


Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

„Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, skirtas įvairiems kalbinės raidos sutrikimams šalinti ir kalbiniams, mąstymo gebėjimams formuoti. Be abejonės, jos prisidės prie visų šalies vaikų įtraukties plėtros“, – teigia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Mokytojams, specialiesiems pedagogams, mokytojų padėjėjams, tėvams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bus prieinama 750 naujų, interaktyvių užduočių, per 200 pamokų, beveik 300 žaidimų, taip pat daugiau kaip 1500 papildomos medžiagos spausdinimui, pamokų planų pavyzdžių, iliustracijų ir interaktyviosios animacijos filmukų.

Šiuo metu jau yra paruoštos dvi skaitmenines priemones: „Žodžių žaidimai“ ir „Logožaidimai“, kurias visi norintys gali nemokamam naudojimui atsisiųsti iš švietimo portalo Emokykla.lt.

BMK komanda iki 2021/2022 mokslo metų pabaigos planuoja paruošti dar 5 žaidimus, skirtus įtraukiajam ugdymui: „Logoritmika“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“.

Apie „Žodžių žaidimai“

„Žodžių žaidimai“ – programa, skirta lavinti vaiko kalbėjimo įgūdžius, ugdyti kalbos supratimą ir gebėjimą reikšti nuomonę. Žaidžiant lavinamos skirtingos kalbos sritys: leksika, gramatika, rišlioji kalba ir pragmatika.

Pagrindinis „Žodžių žaidimai“ programos tikslas – padėti vaikui pasiekti tokį kalbos lygį, kurio užtektų laisvai bendrauti su jo aplinkoje esančiais žmonėmis. Programa taip pat siekia užkirsti kelią galimoms lingvistinėms problemoms. Be to, ši programa padeda ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją, girdimąjį ir erdvinį suvokimą bei fonetinę klausą.

Programoje „Žodžių žaidimai“ yra daug medžiagos su užduotimis, kurias galima atspausdinti ir panaudoti tiek per veiklas grupėje, tiek specialistų užsiėmimuose. Dauguma užduočių galima pritaikyti grupiniams žaidimams, lavinantiems kūrybinį mąstymą.

Išbandyti „Žodžių žaidimai“ programą galite -> ČIA

Apie „Logožaidimai“

„Logožaidimai“ – programa skirta ikimokyklinių ir pradinių klasių vaikams, turintiems įvairių kalbos, klausos, autizmo spektro, vaikų cerebrinio paralyžiaus ir kitų sutrikimų.

Pagrindinis „Logožaidimai“ programos tikslas –  paskatinti vaikus kalbėti. Programa padeda lavinti  artikuliacinio aparato judesius,  skatina  tarti garsus, žodžius, gerina klausymo įgūdžius, girdimąjį suvokimą, moko valdyti balso tembrą,  tempą, garsumą, intonaciją.

„Logožaidimų“ programa patogi ir unikali tuo, jog leidžia vaikams patiems pasirinkti norimas užduotis,  dirbti savarankiškai.  Šios programos išskirtinumas tas, jog visi žaidimų objektai valdomi balsu, o tai suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

Išbandyti „Logožaidimai“ programą galite -> ČIA


Cookie Settings