Pasirodė nauja vaikų įtraukties priemonė – „Logoritmika“


Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Šiuo metu BMK paruošė naująją įtraukiojo ugdymo rinkinio „EduSenus” edukacinę priemonę „Logoritmika“, ją atsisiųsti visi norintys gali nemokamam naudojimui iš švietimo portalo Emokykla.lt.

Apie „Logoritmika“

„Logoritmika“ – interaktyvių klausymo, kalbėjimo, muzikinių ir fizinių veiklų rinkinys, skirtas lavinti stambiąją motoriką ir klausos sensorikos diversifikavimą. Ši programa supažindina ikimokyklinio amžiaus vaikus ir pradinių klasių mokinius su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, leidžia vaikams patiems kurti melodijas bei mokytis gamos ir ritminių verčių. „Logoritmika“ padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą ir kalbos sklandumą.

Programa skirta darbui su vaikais, kuriems pasireiškia:

  • klausos sutrikimai;
  • kalbėjimo ir kalbos sutrikimai;
  • greitakalbystė (kleteringas);
  • sklandaus kalbėjimo sutrikimai;
  • mokymosi sunkumai;
  • vėluojanti psichomotorinė raida;
  • cerebrinis paralyžius;
  • motorinės raidos sutrikimai.

Išbandyti „Logoritmika“ programą galite -> ČIA

Apie kitas dvi paruoštas vaikų įtraukties priemones („Žodžių žaidimai“ ir  „Logožaidimai“) skaitykite -> ČIA


Cookie Settings