Informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą


Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – Atea darbuotojų bei turto, esančio biuro patalpose, saugumo užtikrinimas.

Atea tvarko į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenis.

Atea vaizdo duomenų valdytojai ir vaizdo duomenų saugojimo terminas:

Atea Vilniaus biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų;

Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas.

Asmuo turi teisę:

  • peržiūrėti vaizdo įrašą,
  • gauti vaizdo įrašo nuotraukas,
  • gauti vaizdo įrašą laikmenoje,

jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Atea pateikia rašytinį prašymą bei patvirtina savo tapatybę.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, apytikslis vaizdo įrašymo laikotarpis ir informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių jis pageidauja įgyvendinti.

Prašymą galima pateikti: asmeniškai, paštu, per atstovą arba atsiųsti el. paštu info@atea.lt

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Atea – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
  • jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).
Cookie Settings