Notice: Undefined index: domain in /home/bmk/public_html/wp-content/themes/bmk/archive-service.php on line 33

Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinys „EduSensus”


Skaitmeninių išteklių rinkinys „EduSensus” skirtas mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Visos priemonės paruoštos, remiantis Europos disleksijos draugijos viceprezidentės M. Bogdanowicz rekomendacijomis. Pagal jas sukurti edukaciniai žaidimai sėkmingai naudojami tokiose šalyse, kaip Norvegija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Ispanija, Portugalija ir kt. Skaitmenines mokymosi priemones lokalizuoti Lietuvai padėjo logopedė ekspertė L. Grikainienė.

Visą įtraukiajam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių ekosistemą sudaro virš 3000 interaktyvių bei papildomų veiklų. Lietuvai adaptuotos „EduSensus” programos: “Pasiruošimas mokyklai”, “Žodžių žaidimai”, “Logoritmika”, “Logo žaidimai”

Kodėl verta rinktis skaitmenines įtraukiojo ugdymo priemones?

 • Investicijos į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą padeda tinkamai lavinti jų įgūdžius ir sukuria prielaidas, būtinas išsilavinusiai visuomenei.
 • Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos mažina įvairių vaiko raidos sutrikimų ir vėlavimų riziką. Šių programų naudojimas pradinių ir vidurinių klasių vaikų ugdymo procese padeda užkirsti kelią kalbiniams sutrikimams ir mokymosi sunkumams.
 • Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos padeda maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes pagal kiekvieno vaiko gebėjimus. Tinkamą vaiko raidą sudaro trys sritys: motorinė, socialinė ir emocinė – intelektinė. Mūsų programos skirtos ugdyti visų šių trijų sričių įgūdžius.
 • Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių veiklos esmė – gerai apgalvotas ankstyvasis vaikų ugdymas. Mūsų programos padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams noriai dalyvauti užsiėmimuose, patirti mokymosi džiaugsmą ir norą tyrinėti pasaulį.
 • Mūsų kūriniai skirti labiausiai pažeidžiamos – ankstyvojo amžiaus– vaikų grupės ugdymui, todėl ugdymas vyksta žaidžiant.
 • Taikydami integruotą mokymą ir jutiminę integraciją, padedame vaikams įgyti įvairiapusių žinių, naujų įgūdžių ir stiprinti reikiamas kompetencijas.
 • Mokomieji skaitmeninių įtraukiojo ugdymo programų žaidimai padeda paruošti vaikus gyvenimui visuomenėje bei veiksmingam tolesniam pradiniam ir viduriniam ugdymui.
 • Mūsų programinės įrangos sprendimai suteikia galimybę mokytojams, įgyvendinant ugdymo programą, panaudoti naujausius mokymo metodus.
 • Žaidimų užduotys suformuotos pagal ugdytinas vaiko raidos sritis, todėl mokytojai gali pritaikyti mokymo metodus prie individualių mokinių poreikių.

Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos – tai neišsenkantis idėjų šaltinis, kuriuo gali naudotis ne tik ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, bet ir tėvai, norintys ugdyti vaikus namuose.

Skirta:

Ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikams

Reikalavimai kompiuterinei technikai
 • Žaidimai gali būti diegiami į plančetes ar kompiureius, turinčius MS Windows, MacOS ar Android operacines sistemas;
 • Mikrofonas (jei kompiuteris nešiojamas, tačiau tinka ir kompiuteryje integruotas mikrofonas).

Rinkinį sudaro šie žaidimai:

PASIRUOŠIMAS MOKYKLAI

Edukacinė priemonė, skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir pasiruošimo mokyklai įvertinimui.

 • Virš 380 interaktyvių bei virš 140 papildomų veiklų.
 • Leidžia numatyti skaitymo, rašymo ir matematikos mokymosi sunkumus.
 • Padeda įvertinti mokinio raidą pagrindinėse ugdymo srityse.
 • Gavęs tyrimo rezultatus, mokytojas gali tiksliau pritaikyti užduotis pagal individualius mokinio gebėjimus.
 • Yra galimybė užduotis atsispausdinti.

ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI

 

Edukacinė priemonė, skirta vaikų kalbėjimo ir kalbos ugdymui.

 • Plėtoja aktyvųjį ir pasyvųjį vaikų žodyną.
 • Ugdo gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.
 • Lavina loginį mąstymą.
 • Gali būti naudojama kalbėjimo ir kalbos sutrikimų profilaktikai.
 • Yra galimybė užduotis atsispausdinti.

LOGORITMIKA

 

Interaktyvių klausymo, kalbėjimo, muzikinių ir fizinių veiklų rinkinys.

 • Programą sudaro trys dalys (viso 60 skirtingų veiklų).
 • Galima naudoti individualiai ir grupėje.
 • Efektyvi programa dirbant su sklandaus kalbėjimo ar klausos sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Lavinama stambioji motorika
 • Lavinami dažnio, ritmo, tembro, melodijos diversifikavimas
 • Vartojami muzikos terminai.
 • Gali būti naudojama kalbėjimo ir kalbos sutrikimų profilaktikai.
 • Yra galimybė užduotis atsispausdinti.

LOGOŽAIDIMAI

 

Edukacinė priemonė, skirta garsų tarimo tikslinimui, kirčiavimo mokymui, balso ir kalbos ritmo lavinimui.

 • Skatina vaikus tarti garsus ir žodžius, moko taisyklingo kvėpavimo, lavina kalbėjimo sklandumą ir ritmą, intonaciją.
 • Suteikia galimybę klausos sutrikimų turintiems vaikams „matyti“ savo balsą ekrane.
 • Padeda vaikams mokytis valdyti savo balso garsumą.

Iš viso „EduSensus” rinkinį sudaro 10 programų, iš kurių lietuvių kalbai esame pritaikę 4.

Cookie Settings