Pasirodė nauja vaikų įtraukties priemonė – „Logoritmika“

Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Šiuo metu BMK paruošė naująją įtraukiojo ugdymo rinkinio „EduSenus” edukacinę priemonę „Logoritmika“, ją atsisiųsti visi norintys gali nemokamam naudojimui iš švietimo portalo Emokykla.lt.

Apie „Logoritmika“

„Logoritmika“ – interaktyvių klausymo, kalbėjimo, muzikinių ir fizinių veiklų rinkinys, skirtas lavinti stambiąją motoriką ir klausos sensorikos diversifikavimą. Ši programa supažindina ikimokyklinio amžiaus vaikus ir pradinių klasių mokinius su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, leidžia vaikams patiems kurti melodijas bei mokytis gamos ir ritminių verčių. „Logoritmika“ padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą ir kalbos sklandumą.

Programa skirta darbui su vaikais, kuriems pasireiškia:

Išbandyti „Logoritmika“ programą galite -> ČIA

Apie kitas dvi paruoštas vaikų įtraukties priemones („Žodžių žaidimai“ ir  „Logožaidimai“) skaitykite -> ČIA

Vaikų įtraukties priemonės: 2 jau paruoštos nemokamam naudojimui, dar 5 pakeliui

Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

„Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, skirtas įvairiems kalbinės raidos sutrikimams šalinti ir kalbiniams, mąstymo gebėjimams formuoti. Be abejonės, jos prisidės prie visų šalies vaikų įtraukties plėtros“, – teigia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Mokytojams, specialiesiems pedagogams, mokytojų padėjėjams, tėvams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bus prieinama 750 naujų, interaktyvių užduočių, per 200 pamokų, beveik 300 žaidimų, taip pat daugiau kaip 1500 papildomos medžiagos spausdinimui, pamokų planų pavyzdžių, iliustracijų ir interaktyviosios animacijos filmukų.

Šiuo metu jau yra paruoštos dvi skaitmenines priemones: „Žodžių žaidimai“ ir „Logožaidimai“, kurias visi norintys gali nemokamam naudojimui atsisiųsti iš švietimo portalo Emokykla.lt.

BMK komanda iki 2021/2022 mokslo metų pabaigos planuoja paruošti dar 5 žaidimus, skirtus įtraukiajam ugdymui: „Logoritmika“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“.

Apie „Žodžių žaidimai“

„Žodžių žaidimai“ – programa, skirta lavinti vaiko kalbėjimo įgūdžius, ugdyti kalbos supratimą ir gebėjimą reikšti nuomonę. Žaidžiant lavinamos skirtingos kalbos sritys: leksika, gramatika, rišlioji kalba ir pragmatika.

Pagrindinis „Žodžių žaidimai“ programos tikslas – padėti vaikui pasiekti tokį kalbos lygį, kurio užtektų laisvai bendrauti su jo aplinkoje esančiais žmonėmis. Programa taip pat siekia užkirsti kelią galimoms lingvistinėms problemoms. Be to, ši programa padeda ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją, girdimąjį ir erdvinį suvokimą bei fonetinę klausą.

Programoje „Žodžių žaidimai“ yra daug medžiagos su užduotimis, kurias galima atspausdinti ir panaudoti tiek per veiklas grupėje, tiek specialistų užsiėmimuose. Dauguma užduočių galima pritaikyti grupiniams žaidimams, lavinantiems kūrybinį mąstymą.

Išbandyti „Žodžių žaidimai“ programą galite -> ČIA

Apie „Logožaidimai“

„Logožaidimai“ – programa skirta ikimokyklinių ir pradinių klasių vaikams, turintiems įvairių kalbos, klausos, autizmo spektro, vaikų cerebrinio paralyžiaus ir kitų sutrikimų.

Pagrindinis „Logožaidimai“ programos tikslas –  paskatinti vaikus kalbėti. Programa padeda lavinti  artikuliacinio aparato judesius,  skatina  tarti garsus, žodžius, gerina klausymo įgūdžius, girdimąjį suvokimą, moko valdyti balso tembrą,  tempą, garsumą, intonaciją.

„Logožaidimų“ programa patogi ir unikali tuo, jog leidžia vaikams patiems pasirinkti norimas užduotis,  dirbti savarankiškai.  Šios programos išskirtinumas tas, jog visi žaidimų objektai valdomi balsu, o tai suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

Išbandyti „Logožaidimai“ programą galite -> ČIA

Virš 1800 hibridinio mokymo priemonių jau keliauja į Lietuvos mokyklas

Šiuo laikotarpiu hibridinis mokymasis vis dar kelia iššūkių Lietuvos ugdymo įstaigoms. Dalis jų stokoja tinkamų priemonių vesti nuotolines pamokas. Itin svarbu visas mokyklas aprūpinti technologijomis, įgalinančiomis patogiai ir lengvai organizuoti nuotolinį ugdymą, kai dėl izoliacijos ar ligos dalis klasės vaikų negali atvykti į mokyklą.

Rugsėjo 15 dieną „Nacionalinės švietimo agentūra“ pasirašė beveik 2 mln. eurų vertės sutartį su UAB „Biznio mašinų kompanija“. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įsigijo 1811 mobilių vaizdo įrašymo priemonių rinkinių, kurie jau pasiekė Lietuvos savivaldybes. Kiekvienos savivaldybės mokyklų atstovams organizuojami mokymai, kurių metu demonstruojamas pilnas sistemos funkcionalumas. Mokymuose dalyvavo jau virš 800 pedagogų, o iš viso planuojama apmokyti apie 3500.

Šios partnerystės dėka Lietuvos mokyklos bei darželiai turės galimybę vesti nuotolines pamokas laisviau bei inovatyviau. Mobilus robotas „Swivl“ yra tikras mokytojo palydovas klasėje, neatitraukiantis dėmesio ir automatiškai fiksuojantis mokytojo judėjimo trajektoriją klasėje, tuo pačiu filmuodamas pamokos eigą mokymosi aplinkoje.

„Šie nauji įrenginiai užtikrins aukštos raiškos filmavimo kokybę, galimybę kilnoti kameras į bet kurią klasės dalį bei objekto automatinio sekimo funkcijas 360 laipsnių kampu. Tai leis pilnavertiškai nuotolyje besimokantiems mokiniams įsitraukti į visus pamokos aspektus, o mokytojams sklandžiai vykdyti savo pamokos planą“, – sakė „Nacionalinės švietimo agentūros“ direktorė R. Krasauskienė.

Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus, kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis dėl izoliacijos ar ligos.

 

Susipažinkite plačiau NŠA puspalyje -> ČIA

SMART Technologies

BMK prisidėjo prie Ukmergės rajono savivaldybės ir mokyklų iniciatyvos „ITMAGNETAS“

Švietimas – viena sričių, kuriai visa UAB „Biznio mašinų kompanija“ švietimo skyriaus komanda skiria daug dėmesio. Mielai prisidedame prie naudingų ir įdomių iniciatyvų.

„ITmagnetas“ projekto idėja mus sužavėjo nuo pat pradžių, todėl džiaugiamės, galėdami prisidėti prie šios puikios idėjos įgyvendinimo.

Erdvė „ITmagnetas“- tai galimybė kiekvienam mokyklos ar lopšelio-darželio bendruomenės nariui naudotis nemokamomis kopijavimo ir skenavimo, informacijos paieškos paslaugomis. Net dvidešimt dvejose rajono švietimo įstaigose bus sukurtos erdvės, kur kiekvienas mokyklos narys galės atlikti mokymosi užduotis, susitikti su draugais ar tiesiog pailsėti.

Šiam projektui skirti net 25 “Xerox 5325” spausdinimo įrenginiai.

“Dovanojame puikius multifunkcinius Xerox įrenginius, kurie spausdina, skenuoja ir kopijuoja, ir vis dar atlieka svarbų vaidmenį informacijos kūrimo ir apdorojimo procese. Linkiu, kad tokių erdvių kurtųsi kuo daugiau Lietuvos mokyklose, kad mažėtų atskirtis ir rastųsi kuo daugiau bendrumo ir patogumo“,- savo mintimis ir palinkėjimais dalinosi D. Viskontienė.

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Epson

Gratnells

HopsPots

Amazing Interactive

Funtronic

Cookie Settings