BMK Lietuvos mokyklos laidoje

Kaip atrodo mokyklos, kurios pritaiko inovatyvias technologijas ugdymo procese?

Jau daugelis Lietuvos mokyklų yra apsirūpinę technologijomis, kurios yra neišvengiamos dirbant su šiuolaikiniais vaikais, tačiau, kad jos pasiteisintų – reikia mokėti tikslingai jomis naudotis.

Saulės privati gimnazija yra vienas iš pavyzdžių kaip teisingas technologijų naudojimas gali teigiamai prisidėti prie mokymo (-si) proceso ir su skaitmeniniu turiniu vaikus labiau įtraukti į kasdienius mokomuosius dalykus.

Apie tai kviečiame žiūrėti Lryto.tv laidoje – Lietuvos mokyklos

ISKU

Inovatyvios švietimo technologijos: kaip jos įgalina ugdyti ateities kūrėją

Šiandien turime unikalią galimybę technologijų dėka rasti ir lengvai pritaikyti individualius sprendimus, motyvuojančius ir pagreitinančius bendradarbiavimą ir patį mokymąsi. Dėka technologinių sprendimų pats mokymasis tampa artimesnis mokinių ateities darbo aplinkai ir tai jiems padeda suprasti, kam reikia vienų ar kitų įgūdžių bei žinių. Toks modelis leidžia suteikti  daugiau savarankiškumo ir iniciatyvos besimokančiam, leisti jam daugiau pasirinkimų ir kūrybos. Kartu technologijos gali išlaisvinti mokytoją nuo rutininių darbų, suteikti jam daugiau laiko betarpiškam, individualiam darbui su mokiniais.

Dr. Vladas Lašas, EdTechLithuania.com bendrakūrėjas, Lietuvos Verslo angelų tinklo LitBAN.lt valdybos pirmininkas

Švietimas yra visko pradžių pradžia, o geriausia investicija, kurią žmogus plačiąja prasme padaro, yra į mokymąsi, į savo paties augimą, į auginimą kito, kuris yra šalia, tvirtina Daiva Viskontienė, „Atea“ įmonių grupės UAB „Biznio mašinų kompanija“ (BMK) generalinė direktorė. Dr. Vladas Lašas, EdTechLithuania.com bendrakūrėjas, Lietuvos Verslo angelų tinklo LitBAN.lt valdybos pirmininkas, akcentuoja, kad be atsidavusių mokytojų, švietimo lyderių ugdymo rezultatams didelės reikšmės turi ir modernių technologijų bei įrangos pasitelkimas. Apie tai bus plačiai kalbama viename didžiausių renginių švietimo atstovams lapkričio 3 d. – tradiciniame K12 forume.

BMK per beveik 29 veiklos metus aktyviai dalyvauja integruojant inovatyvų švietimą į gyvenimą. Kodėl ėmėtės šios veiklos, kokie svarbiausi pasiekimai?

D. Viskontienė: Mokymuisi negresia jokia infliacija, todėl švietimas yra sritis, kuri visada buvo ir bus gyva. Mes į švietimą Lietuvoje atnešėme technologijas. Šiandien klasėse jau randame VR (virtualios realybės sprendimus), 3D objektus, kurie papildo bendrojo ugdymo programas, praplečia dėstomo dalyko suvokimą. Mūsų kompanijos žmonių DNR visada gyveno inovacijos siekis. Buvo nuoseklių ir ilgalaikių investicijų reikalaujančių veiklų, kai kelerius metus reikėjo ugdyti rinką, kad keistųsi vartotojo įpročiai ir technologinės naujovės būtų pasitelktos švietime. Šiandien Lietuvos mokyklos jau gali džiaugtis modernia klasių įranga STEAM ir hibridiniam mokymuisi, kalbų laboratorijomis, priemonėmis informatikai, sensoriniais kambariais įtraukiam ugdymui, interaktyviais SMART ekranais, ­– taip besikeičianti mokyklų infrastruktūra žymiai labiau atliepia naujas ugdymo aktualijas.

Bendrovė BMK akcentuoja turinio svarbą: yra sukūrusi skaitmeninę ir moderniai technologiškai išpildytą platformą „Eismopolis“ vaikų saugaus eismo mokymui. Ji turi didžiulį unikalių vartotojų skaičių ir buvo kurta drauge su mokiniais, kiekvieną žingsnį matuojant jaunojo vartotojo patirtimi. Naujausi šių metų sukurti sprendimai, papildę nacionalinę švietimo skaitmeninio turinio platformą, yra skaitmeninių išteklių rinkinys „Edusensus“, skirtas mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Tai novatoriškas sprendimas probleminėje ugdymo srityje vaikams su specialiaisiais poreikiais. Lietuvai seniai jo reikėjo, jis betarpiškai keis mokymosi kokybę ikimokyklinio ir pradinio ugdymo segmente.

Tokie projektai ypatingai atliepia įmonės misiją, kad tikslingas technologijų naudojimas keistų žmonių gerovę ir kurtų progresą veikloje ir gyvenime.

Mokytojas – švietimo lyderis ir jo mokinių pasiekimai. Kokią matote koreliaciją tarp mokytojo, kaip švietimo lyderio, ir mokinių pasiekimų?

Dr. V. Lašas: Labai svarbu, kad mokytojai būtų savo srities lyderiai – ir tam jiems reikia pagalbos. Technologijos jiems yra kartu ir iššūkis, ir sprendimas suspėti daugiau šiame labai greitai besikeičiančiame pasaulyje. Esu edukacinių technologijų startuolio „Vedliai“ verslo angelas – patarėjas ir investuotojas. Ilgesnis šio startuolio pavadinimas: Mokytojai – Technologijų Lyderiai (angl. TeachersLeadTech). „Vedliai“ padeda mokytojams suprasti, kaip kūrybingai įpinti technologijas į pamokas, suteikia jiems turinį ir pagalbą, suburia į bendruomenę, padeda tvirtai jaustis ir pasitikėti savo jėgomis, dirbant su labai greitai technologijas perprantančiais jaunaisiais kūrėjas. Nedidelė, bet labai profesionali ir kūrybinga komanda per nepilnus dvejus metus sugebėjo padėti daugiau kaip pusei – 4.650 – Lietuvos pradinių klasių mokytojų tapti technologijų lyderiais. Ir, kaip sako patys mokytojai, tada įvyksta netikėti dalykai: mokiniams mokykla tampa dar įdomesnė, jie ne tik nori eiti į mokyklą, bet ir prašo daugiau pamokų. Viena mokytoja sako „Leidžiu vaikams kurti kiek tik nori, ir jie padaro puikius darbus!“. Kita mokytoja pasakoja, kad pirmą kartą per porą dešimtmečių darbo mokykloje iš savo pradinukų klasės sulaukė tokių entuziastingų pagyrimų ir komplimentų.

Kodėl svarbu ugdyti lyderį švietimo sistemoje? Kokią reikšmę aukštojo mokslo pasiekimams turi šalies mokyklų pedagogai?

D. Viskontienė: Mes augame ir vystomės didele dalimi aplinkoje, kuri mus supa. Pirmiausia kopijuodami ir pasiimdami tai, ką į mus įdeda, ir tik vėliau – keliaudami atgal į save.

Švietimo sistema kaip ir šeima yra terpė, kurioje gyvename didelę ir svarbią savo gyvenimo laiko dalį. Todėl struktūra, kurią švietimo sistema suformuoja žmogui, tampa jo baziniu konstruktu. Dabar, kai gyvename kaitoje, technologiniame vystymesi, ekonominiame ir geopolitiniame neapibrėžtume, turime būti savarankiški savo gyvenimo kūrėjai, gebantys rasti išeitis ir novatoriškus sprendimus, pralenkiančius mūsų pačių „aš“ kiekvieną dieną. Per gyvenimą pakeisti kelias specialybes, atrasti naujas veiklas ir kurti vertę kitiems – tai ir yra lyderystė.

Tokiam elgesiui reikia kitų asmeninių savybių nei būti pasekėjais. Teigiama, kad lyderystė – tai 80% asmenybės ir 20% techninių įgūdžių bei žinių. Todėl iš švietimo sistemos tikimasi erdvės, kurioje skleisis žmogaus drąsa veikti, bandyti, klysti ir mokytis iš klaidų, taip pat jaustis vertingu, gebančiu mokytis visą gyvenimą naujų dalykų ir nesustoti pakeliui į tikslą. Visos minkštosios kompetencijos daro įtaką tolimesnei mūsų sėkmei aukštojo mokslo kelyje ir viso gyvenimo pasiekimams – ne mažiau, nei žinios.

Dr. V. Lašas: Atrodytų darželyje, mokykloje vyksta labai paprasti dalykai, – bet jie iš esmės daro labai didelę įtaką viso žmogaus gyvenimo trajektorijai. Ir ne tik akademine ar vien profesine prasme – didele dalimi būtent mokytojai užaugina žmones, kuriems sekasi.

Neįmanoma pervertinti, kiek daug jaunam žmogui duoda pirmieji mokytojai pradinėje mokykloje. Esu dėkingas savo pirmajai mokytojai Liucijai Kapačiauskienei ir manau, kad tai didžiulis jos nuopelnas, kad iš mūsų klasės išaugo nemažai aktyvių žmonių, verslo vadovų ir žinomų kūrėjų.

Tad ir studijų rezultatai universitetuose labai priklauso nuo to, kaip jauni žmonės mokykloje išmoksta mokytis savarankiškai, naudotis technologijomis, veikti komandoje ir planuoti savo laiką. Galima sakyti, kad, iš esmės, aukštasis mokslas prasideda dar mokykloje. Todėl mes visi turime būti aktyvūs mokytojų talkininkai, patarėjai ir švietimo entuziastai. Kita vertus, noriu paskatinti ir pačius mokytojus – Jūsų misija yra labai svarbi mums visiems, tad drąsiai ieškokite sąjungininkų ir patarėjų universitetuose ir versle, deleguokite jiems dalį savo darbų. Juk kiekviena įmonė, kuri galvoja apie ateitį, mielai priims moksleivius supažindinti su savo darbais ir technologijomis. Ir tai visiems atsiperka su kaupu: vienas kolega inžinierius, šįmet pradėjęs dirbti mūsų „Elinta“ įmonių grupėje, pasakė: „Kai buvau moksleivis, su klase apsilankėme pas jus. Nuo tada žinojau, kur noriu dirbti ir ką turiu studijuoti, kad galėčiau ten dirbti“.

Kaip prie to prisideda naujausių technologijų naudojimas praktikoje? Kiek mokytojui ir mokiniui, švietimo pasiekimams svarbios švietimo procese naudojamos technologijos, jų susiejimas su mokymo turiniu?

D. Viskontienė: Technologijos švietime yra įrankis ir suteikia prieigą prie reikalingos informacijos, praturtina mokymosi aplinkas virtualia skaitmenine erdve, kurioje atliekami eksperimentai ir kitos patirtinės veiklos. Tokios technologijos kuria mentalinį ir fizinį patyrimą visais mūsų sensoriais, todėl padeda mokiniams giliau suvokti ir įsisavinti žinias.

Švietimo ekspertas ir lektorius George Couros sakė: „Technologijos niekada nepakeis puikaus mokytojo ir gyvo ryšio, tačiau technologijos puikaus mokytojo rankose daro stebuklus“. Technologijos transformuoja mokymosi būdus ir integruoja mokymąsi į novatoriškus procesus.

Dr. V. Lašas: Šiandien turime unikalią galimybę technologijų dėka rasti ir lengvai pritaikyti individualius sprendimus, motyvuojančius ir pagreitinančius bendradarbiavimą ir patį mokymąsi. Dėka technologinių sprendimų pats mokymasis tampa artimesnis mokinių ateities darbo aplinkai ir tai jiems padeda suprasti, kam reikia vienų ar kitų įgūdžių bei žinių. Toks modelis leidžia suteikti  daugiau savarankiškumo ir iniciatyvos besimokančiam, leisti jam daugiau pasirinkimų ir kūrybos. Kartu technologijos gali išlaisvinti mokytoją nuo rutininių darbų, suteikti jam daugiau laiko betarpiškam, individualiam darbui su mokiniais.

Šiandien galiu pasidžiaugti, kad su kitais Lietuvos Verslo angelų tinklo LitBAN nariais investuoju į ypatingą startuolį, kurio viena iš įkūrėjų yra patyrusi mokytoja. Personalizuota mokymosi platforma padės savarankiškai mokytis matematikos. O būtent to šiandien mums ir reikia – po pandemijos problemų su matematikos žiniomis turime ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių.

Taigi, mokytojai, apjungdami savo patyrimą su technologijų kūrėjais bei verslo angelais, gali visos Lietuvos švietimo sistemos problemas paversti unikalia galimybe įgyvendinti didžiulį pokytį švietime sukuriant EdTech sprendimus, tinkamus ne tik Lietuvai, bet ir kitoms šalims. Jau dabar tarp geriausių 50 EdTech startuolių Šiaurės ir Baltijos šalyse yra 6 Lietuvos EdTech bendrovės (HolonIQ). Tai gali tapti ne tik svarbi misija mums patiems, bet ir didelės vertės skaitmeninės ekonomikos globalus verslas.

Šiemet po pandeminės pertraukos vėl organizuojamas nemokamas tradicinis K12 forumas, į kurį kviečiami švietimo darbuotojai. Kuo jis svarbus švietimo lyderiams?

D. Viskontienė: K12 Forumas jau yra reiškinys, suburiantis švietimo bendruomenę transformacijai. Čia yra erdvė, kurioje susijungia švietimo strategijas kuriantis intelektas. Švietimo lyderiai ateis pasidalinti žiniomis ir patirtimis, o mes turėsime galimybę akis į akį susitikti su žmonėmis kūrėjais, keičiančiais švietimo ateitį.  Mūsų motyvacija slypi viduje, todėl bendraudami su lyderiais mes turime galimybę pažadinti savo pačių lyderystę ir galią veikti.

Lapkričio 3 d. K12 forume apie švietimą ir technologijas kalbės daugiau kaip 22 lektoriai, 8 iš jų – užsieniečiai iš JAV, Šveicarijos, Estijos ir kt. Forumo popietinėje dalyje penkiose erdvėse kviečiama dalyvauti ir kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose bus galima susipažinti su naujausiomis švietimo specialistams skirtomis technologijomis ir įranga.

Ar ateities kūrėjų ugdymas šiandien galimas be modernių technologinių priemonių ir inovatyvios įrangos?

Dr. V. Lašas: Šiandien tai supranta visi: kaip knygos nuo Gutenbergo laikų tapo neatskiriama mokymosi dalimi, taip ir šiuolaikinės technologinės priemonės, ir su jomis susieti inovatyvūs būdai, ir įranga yra būtina ne tik kiekvieno sėkmingo universiteto, bet ir mokyklos ugdymo priemonė.

Svarbu, kad ji būtų panaudota efektyviai ir kūrybingai, kad leistų ne tik paspartinti mokymąsi, bet ir padaryti, kad jis būtų dar labiau motyvuojantis, įtraukiantis, aktyvus ir kūrybingas.

Todėl tokios organizacijos ir iniciatyvos kaip Lietuvos Junior Achievement, Robotikos akademija, „Meškėnų laboratorija“ skatina mokinius ne tik susipažinti su technologijomis, bet ir patiems su bendraminčių komanda sugalvoti, sukurti, pagaminti įdomius produktus. Tai suprantame ne tik mes – tai vyksta visame pasaulyje, ir todėl turime bendrauti bei mokytis iš geriausių. Džiugu, kad spalio pabaigoje vykusioje EdTech savaitėje Izraelyje pirmą kartą dalyvavo ir mūsų EdTech Lietuva delegacija kartu su Lietuvos nacionalinės švietimo agentūros įkurto EdTech centro atstovais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos ir Izraelio EdTech asociacijų. Ačiū Lietuvos ambasados Izraelyje komandai už šią galimybę.

Pasirodė nauja vaikų įtraukties priemonė – „Logoritmika“

Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Šiuo metu BMK paruošė naująją įtraukiojo ugdymo rinkinio „EduSenus” edukacinę priemonę „Logoritmika“, ją atsisiųsti visi norintys gali nemokamam naudojimui iš švietimo portalo Emokykla.lt.

Apie „Logoritmika“

„Logoritmika“ – interaktyvių klausymo, kalbėjimo, muzikinių ir fizinių veiklų rinkinys, skirtas lavinti stambiąją motoriką ir klausos sensorikos diversifikavimą. Ši programa supažindina ikimokyklinio amžiaus vaikus ir pradinių klasių mokinius su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, leidžia vaikams patiems kurti melodijas bei mokytis gamos ir ritminių verčių. „Logoritmika“ padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą ir kalbos sklandumą.

Programa skirta darbui su vaikais, kuriems pasireiškia:

Išbandyti „Logoritmika“ programą galite -> ČIA

Apie kitas dvi paruoštas vaikų įtraukties priemones („Žodžių žaidimai“ ir  „Logožaidimai“) skaitykite -> ČIA

Vaikų įtraukties priemonės: 2 jau paruoštos nemokamam naudojimui, dar 5 pakeliui

Biznio mašinų kompanija ruošia skaitmenines priemones, padedančias lavinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgūdžius. Priemonės kuriamos, įgyvendinant „Nacionalinės švietimo agentūros“ projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, dalį – programinės įrangos, skirtos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.

„Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, skirtas įvairiems kalbinės raidos sutrikimams šalinti ir kalbiniams, mąstymo gebėjimams formuoti. Be abejonės, jos prisidės prie visų šalies vaikų įtraukties plėtros“, – teigia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Šios programos tikslas – paruošti programinę įrangą, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes ir leistų tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei asmeninius gebėjimus. Projektas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, turintiems kalbos, klausos sutrikimų, taip pat tiems vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmo sindromą), motorinių įgūdžių, mąstymo sutrikimų.

Mokytojams, specialiesiems pedagogams, mokytojų padėjėjams, tėvams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bus prieinama 750 naujų, interaktyvių užduočių, per 200 pamokų, beveik 300 žaidimų, taip pat daugiau kaip 1500 papildomos medžiagos spausdinimui, pamokų planų pavyzdžių, iliustracijų ir interaktyviosios animacijos filmukų.

Šiuo metu jau yra paruoštos dvi skaitmenines priemones: „Žodžių žaidimai“ ir „Logožaidimai“, kurias visi norintys gali nemokamam naudojimui atsisiųsti iš švietimo portalo Emokykla.lt.

BMK komanda iki 2021/2022 mokslo metų pabaigos planuoja paruošti dar 5 žaidimus, skirtus įtraukiajam ugdymui: „Logoritmika“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“.

Apie „Žodžių žaidimai“

„Žodžių žaidimai“ – programa, skirta lavinti vaiko kalbėjimo įgūdžius, ugdyti kalbos supratimą ir gebėjimą reikšti nuomonę. Žaidžiant lavinamos skirtingos kalbos sritys: leksika, gramatika, rišlioji kalba ir pragmatika.

Pagrindinis „Žodžių žaidimai“ programos tikslas – padėti vaikui pasiekti tokį kalbos lygį, kurio užtektų laisvai bendrauti su jo aplinkoje esančiais žmonėmis. Programa taip pat siekia užkirsti kelią galimoms lingvistinėms problemoms. Be to, ši programa padeda ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją, girdimąjį ir erdvinį suvokimą bei fonetinę klausą.

Programoje „Žodžių žaidimai“ yra daug medžiagos su užduotimis, kurias galima atspausdinti ir panaudoti tiek per veiklas grupėje, tiek specialistų užsiėmimuose. Dauguma užduočių galima pritaikyti grupiniams žaidimams, lavinantiems kūrybinį mąstymą.

Išbandyti „Žodžių žaidimai“ programą galite -> ČIA

Apie „Logožaidimai“

„Logožaidimai“ – programa skirta ikimokyklinių ir pradinių klasių vaikams, turintiems įvairių kalbos, klausos, autizmo spektro, vaikų cerebrinio paralyžiaus ir kitų sutrikimų.

Pagrindinis „Logožaidimai“ programos tikslas –  paskatinti vaikus kalbėti. Programa padeda lavinti  artikuliacinio aparato judesius,  skatina  tarti garsus, žodžius, gerina klausymo įgūdžius, girdimąjį suvokimą, moko valdyti balso tembrą,  tempą, garsumą, intonaciją.

„Logožaidimų“ programa patogi ir unikali tuo, jog leidžia vaikams patiems pasirinkti norimas užduotis,  dirbti savarankiškai.  Šios programos išskirtinumas tas, jog visi žaidimų objektai valdomi balsu, o tai suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

Išbandyti „Logožaidimai“ programą galite -> ČIA

Virš 1800 hibridinio mokymo priemonių jau keliauja į Lietuvos mokyklas

Šiuo laikotarpiu hibridinis mokymasis vis dar kelia iššūkių Lietuvos ugdymo įstaigoms. Dalis jų stokoja tinkamų priemonių vesti nuotolines pamokas. Itin svarbu visas mokyklas aprūpinti technologijomis, įgalinančiomis patogiai ir lengvai organizuoti nuotolinį ugdymą, kai dėl izoliacijos ar ligos dalis klasės vaikų negali atvykti į mokyklą.

Rugsėjo 15 dieną „Nacionalinės švietimo agentūra” pasirašė beveik 2 mln. eurų vertės sutartį su UAB „Biznio mašinų kompanija“. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įsigijo 1811 mobilių vaizdo įrašymo priemonių rinkinių, kurie jau pasiekė Lietuvos savivaldybes. Kiekvienos savivaldybės mokyklų atstovams organizuojami mokymai, kurių metu demonstruojamas pilnas sistemos funkcionalumas. Mokymuose dalyvavo jau virš 800 pedagogų, o iš viso planuojama apmokyti apie 3500.

Šios partnerystės dėka Lietuvos mokyklos bei darželiai turės galimybę vesti nuotolines pamokas laisviau bei inovatyviau. Mobilus robotas „Swivl“ yra tikras mokytojo palydovas klasėje, neatitraukiantis dėmesio ir automatiškai fiksuojantis mokytojo judėjimo trajektoriją klasėje, tuo pačiu filmuodamas pamokos eigą mokymosi aplinkoje.

„Šie nauji įrenginiai užtikrins aukštos raiškos filmavimo kokybę, galimybę kilnoti kameras į bet kurią klasės dalį bei objekto automatinio sekimo funkcijas 360 laipsnių kampu. Tai leis pilnavertiškai nuotolyje besimokantiems mokiniams įsitraukti į visus pamokos aspektus, o mokytojams sklandžiai vykdyti savo pamokos planą“, – sakė „Nacionalinės švietimo agentūros“ direktorė R. Krasauskienė.

Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo organizavimo būdus, kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis dėl izoliacijos ar ligos.

 

Susipažinkite plačiau NŠA puspalyje -> ČIA

SMART Technologies

BMK prisidėjo prie Ukmergės rajono savivaldybės ir mokyklų iniciatyvos „ITMAGNETAS“

Švietimas – viena sričių, kuriai visa UAB „Biznio mašinų kompanija” švietimo skyriaus komanda skiria daug dėmesio. Mielai prisidedame prie naudingų ir įdomių iniciatyvų.

„ITmagnetas“ projekto idėja mus sužavėjo nuo pat pradžių, todėl džiaugiamės, galėdami prisidėti prie šios puikios idėjos įgyvendinimo.

Erdvė „ITmagnetas“- tai galimybė kiekvienam mokyklos ar lopšelio-darželio bendruomenės nariui naudotis nemokamomis kopijavimo ir skenavimo, informacijos paieškos paslaugomis. Net dvidešimt dvejose rajono švietimo įstaigose bus sukurtos erdvės, kur kiekvienas mokyklos narys galės atlikti mokymosi užduotis, susitikti su draugais ar tiesiog pailsėti.

Šiam projektui skirti net 25 “Xerox 5325” spausdinimo įrenginiai.

“Dovanojame puikius multifunkcinius Xerox įrenginius, kurie spausdina, skenuoja ir kopijuoja, ir vis dar atlieka svarbų vaidmenį informacijos kūrimo ir apdorojimo procese. Linkiu, kad tokių erdvių kurtųsi kuo daugiau Lietuvos mokyklose, kad mažėtų atskirtis ir rastųsi kuo daugiau bendrumo ir patogumo“,- savo mintimis ir palinkėjimais dalinosi D. Viskontienė.

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Epson

Gratnells

Cookie Settings