3D klasės mokomieji objektai


Norėdami sudominti ir įtraukti mokinius, galime pasitelkti išmaniąją 3D technologiją.

Europoje 7-iose šalyse atliktas plataus masto tyrimas parodė, kad naudojant 3D objektus:

  • Po pamokos įsisavinama 86 procentai informacijos (be 3D tik 56 procentai) ;
  • Testų rezultatai yra 17 procentų geresni;
  • 100 procentų mokytojų visiškai arba iš didžiosios dalies sutinka, kad 3D objektų naudojimas padeda įsisavinti pateikiamą informaciją
  • 100 procentų mokytojų sutinka, kad vaikai, naudojant 3D objektus supranta ir suranda naujų dalykų
  • 100 procentų mokytojų sutiko, kad 3D objektų naudojimas įtraukia mokinius ir jie skiria visą savo dėmesį į pamoką
  • 84 procentai mokinių visiškai sutinka, kad 3D objektų naudojimas padidina galimybes suprasti ir išmokti
  • 100 procentų mokytojų patvirtino, kad mokinių dėmesys, naudojant 3D objektus buvo prikaustytas ir 70 procentų mokytojų pastebėjo, kad mokinių elgesys buvo daug drausmingesnis 3D pamokų metu.

3D MOKOMIEJI FILMAI

Daugiau

3D MOKOMIEJI OBJEKTAI

Daugiau